Bio Algeen WKL-concentraat

Is een vloeibaar product voor de behandeling van organisch belast water in de voedingsmiddelen industrie. Behandeld water blijft helder. De sulfide afzetting, die bewerkstelligd dat water zwart wordt en er zwavelwaterstof ontstaat, wordt teniet gedaan.

In bassins opgeslagen zwart en onprettig ruikend water wordt na behandeling helder en reukloos.

Inkapselen

Het biologisch oplossend vermogen van zwaar verontreinigd water wordt door Bio Algeen WKL-Concentraat sterk verhoogd. Overmatige hoeveelheden metaal ionen wordt ingekapseld en nemen geen deel meer aan biologische processen. Biologische zuivering van het water wordt mogelijk gemaakt.