Bio Algeen K-20

Brengt en houdt biologisch evenwicht bij aŽrobe en anaŽrobe zuivering. Het vlakt schommelingen in de samenstelling van het water af en maakt een geleidelijke biologische afbouw van vervuiling mogelijk.

Bio Algeen K-20 gaat de vorming van zwavelwaterstof en andere stankoverlast tegen. Opgeloste en niet-opgeloste vervuiling worden door elektrisch potentiaal verschil omgezet in vlokken. Deze kunnen daarna eenvoudig uit het water worden verwijderd.

Bio Algeen K-20 slaat zuurstof op. Daardoor kan door beluchting van het afvalwater de zuurstof niet zo snel uitstromen, en laat zo toe dat de microbiologie zich vermeerdert.